Hình ảnh rừng pơmu tại Đắk Lắk liên tục bị ‘thảm sát’

Thứ Tư, 20-05-2020 / 1:24:39 Sáng
28 Lượt xem

Những năm gần đây, tình trạng ‘thảm sát’ rừng pơmu tại tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc phá rừng pơmu liên tiếp diễn ra và gầy đây nhất là vụ cưa hạ 19 cây pơmu xảy ra vào tháng 4/2020. Tất cả các vụ việc trên đều xảy ra tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông, huyện Krông Bông.
 

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một cây pơmu khoảng 400-500 năm tuổi tại tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một cây pơmu đã bị lâm tặc cưa hạ nhưng chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường vụ phá rừng pơmu xảy ra vào tháng 4/2020 tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường khai thác gỗ pơmu trái phép từ các năm trước tại tiểu khu 1213, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một khúc gỗ pơmu trên đường vận chuyển ra khỏi rừng bị lâm tặc bỏ lại khi phát hiện lực lượng quản lý bảo vệ rừng tuần tra. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một lán trại của lâm tặc dựng giữa rừng để khai thác gỗ pơmu trái phép. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một cây pơmu tại tiểu khu 1213, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông đã bị lâm tặc cưa vào gốc cây để thăm dò gỗ có bị hư hay không. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một cây pơmu có đường kính gốc hơn 1,5m, trên 800 năm tuổi tại tiểu khu 1213, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông bị lâm tặc cưa hạ từ các năm trước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiện trường khai thác gỗ pơmu trái phép từ các năm trước tại tiểu khu 1213, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Theo: TTXVN