• Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

  Thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó Quỹ tỉnh đã […]

 • Hơn 560.000 máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp BrowserSpy

  Hơn 560.000 máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp BrowserSpy

  Hệ thống giám sát virus của Bkav vừa phát hiện một loại mã độc gián điệp nằm vùng nguy hiểm BrowserSpy, có khả năng theo dõi người dùng, lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu Gmail, Facebook… Tại Việt Nam đã có hơn 560.000 máy tính bị theo dõi bởi […]

 • Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

  Trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng Trồng cây phân tán ngoài tác dụng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, cung cấp cây gỗ …Đặc biệt càng có ý nghĩa hơn trước tình hình biến đổi khí hậu […]

 • Họp giao ban Quỹ tỉnh tháng 7/2018

  Họp giao ban Quỹ tỉnh tháng 7/2018

  Ngày 09/7/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 7. Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện […]

 • Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng

  Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng

  Quỹ tỉnh tiếp tục giới thiệu một số văn bản, chính sách nối bật sau: Thông tư 56/2018/TT-BTC Ngày 25/6/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, bộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá mức tác động môi trường. Theo đó, […]

 • Một số văn bản, chính sách có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

  Một số văn bản, chính sách có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

  Nhiều văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng về kinh tế, xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2018, Quỹ tỉnh giới thiệu một số văn bản, chính sách nối bật sau: 1. Nghị định 97/2018/NĐ-CP Từ 01/7/2018, Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước […]

 • Về việc triển khai các Văn bản của Trung ương

  Về việc triển khai các Văn bản của Trung ương

  Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5382/UBND-KT gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo […]

 • Triển khai văn bản của Sở Nội vụ

  Triển khai văn bản của Sở Nội vụ

  Ngày 28/6/2018, Sở Nội vụ có Công văn số 972/SNV-CCVC gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thị xã, Thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh cùng các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh về việc triển khai Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ. Theo […]

 • HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.

  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.

  Ngày 29/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phát triển Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến các văn bản mới về chính sách chi trả DVMTR. Hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm Đại diện cho phòng Quản lý xây […]

 • Hội nghị tập huấn Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC

  Hội nghị tập huấn Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 04/2018/TT-BTC

  Ngày 29/6/2018, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính cho các chủ rừng là tổ […]

 • Hoàn chỉnh lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

  Hoàn chỉnh lắp đặt 05 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR

               Ngày 22/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức nghiệm thu để đưa vào sử dụng 05  bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR Thực hiện Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch […]

 • Triển khai các văn bản của Bộ Tài chính

  Triển khai các văn bản của Bộ Tài chính

  Ngày 21/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1571/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các văn bản sau của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung một […]