• Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2

  Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2

  GandCrab 5.2 là phiên bản mới trong họ Mã độc tống tiền GandCrab lan rộng trên toàn cầu trong hơn một năm qua. Ngày 05/04/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) đã phát hành Công văn số 58/VNCERT-ĐPƯC về việc ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển […]

 • Triển khai các văn bản của Trung ương

  Triển khai các văn bản của Trung ương

  Thực hiện Công văn số 1955/UBND-KT ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương; Ngày 20/3/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công văn số 765/SNN-KHTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phổ […]

 • Kỳ họp thứ nhất năm 2019 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

  Kỳ họp thứ nhất năm 2019 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

  Chiều ngày 19/3/2019, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tham dự có Ông Nguyễn Minh […]

 • Kiểm tra công trình trồng rừng thay thế năm 1 và công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

  Kiểm tra công trình trồng rừng thay thế năm 1 và công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

  Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách và Kế hoạch số 90/KH-ĐKT ngày 17/01/2019 của Đoàn kiểm tra số 100 về Kế hoạch kiểm […]

 • Thông báo về việc chi trả tiền DVMTR năm 2018.

  Thông báo về việc chi trả tiền DVMTR năm 2018.

  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk xác định và thông báo diện tích, số tiền chi trả DVMTR năm 2018 của các đơn vị: 1. Ban Quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn Krông Năng. 2. Ban Quản lý  Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. 3. Ban Quản lý rừng […]

 • Triển khai các văn bản của Trung ương

  Triển khai các văn bản của Trung ương

  Thực hiện Công văn số 1305/UBND-KT ngày 19/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản sau: […]

 • Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1301/UBND-TH ngày 19/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục […]

 • Không có hình ảnh

  Đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019

  Ngày 21/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Công văn số 412/SNN-VP về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019 theo Kế hoạch liên ngành số 240/KHLN-SVHTTDL-SGDĐT-TĐTN ngày 01/02/2019 của Sở Văn hóa Thể […]

 • Không có hình ảnh

  Tham gia viết bài cho hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”

  Ngày 25/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 441/SNN-KHTC về việc viết bài cho Hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp” theo thư mời […]

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT

  Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT

  Thực hiện Công văn số 415/SNN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Căn cứ chức năng, lĩnh vực được giao đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, […]

 • Kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

  Kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

  Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách và Kế hoạch số 90/KH-ĐKT ngày 17/01/2019 của Đoàn kiểm tra số 100 về Kế hoạch kiểm […]

 • Nguy cơ cháy rừng rất cao tại Đắk Lắk

  Nguy cơ cháy rừng rất cao tại Đắk Lắk

  Mùa khô năm 2019 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng chủ động xác định vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, triển khai sớm biện pháp bảo […]