• Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KT ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, phổ biến các văn bản sau: Nghị […]

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk

  Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk

  Chiều ngày 12/02/2019, tại Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk. Đến dự buổi Lễ công bố có ông Vũ Đức […]

 • Họp giao ban tháng 2/2019

  Họp giao ban tháng 2/2019

  Sáng 15/2/2019, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, về tình hình trước trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm […]

 • Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, mùa khô năm 2019

  Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, mùa khô năm 2019

  Ngày 31/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 302/SNN-QBVR về việc tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019. Chi tiết văn bản có trong mục Văn bản/Chỉ đạo điều hành/SNN hoặc tại đây  

 • Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  Ngày 24/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 321/QĐ-BNN-PC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi […]

 • Về việc triển khai một số văn bản của Trung ương

  Về việc triển khai một số văn bản của Trung ương

  Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 410/UBND-KT về việc triển khai một số văn bản của Trung ương. UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ các nội dung các văn bản nêu trên phổ biến triển khai thực hiện. 1. […]

 • VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP

  VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP

  Thực hiện Công văn số 296/SNN-TCCB ngày 30/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 […]

 • VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

  VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

  Thực hiện Công văn số 281/SNN-KHTC ngày 29/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai các văn bản của Trung ương. Căn cứ chức năng, lĩnh vực được giao đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện theo […]

 • Chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lắk và Krông Ana.

  Chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tại huyện Lắk và Krông Ana.

  Trong 02 ngày 23/01 và 25/01/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Chi nhánh QLH Lắk – Krông Ana, Tổ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng) tổ chức tuyên truyền kết hợp thanh toán tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, công đồng thôn […]

 • Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018

  Từ ngày 07/01/2019, Đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1401/QĐ-SNN ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  (DVMTR) năm 2018  trên địa […]

 • Nghị định số 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

  Để các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại nước ta thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp, ngày 16/11/2018, Chính Phủ đã ban […]

 • Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 tại tỉnh Đắk Lắk, một năm nhìn lại.

  Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 tại tỉnh Đắk Lắk, một năm nhìn lại.

  Ngày 21/12/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQL Quỹ; đồng chí Nguyễn Minh […]