• Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1301/UBND-TH ngày 19/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục […]

 • Không có hình ảnh

  Đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019

  Ngày 21/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Công văn số 412/SNN-VP về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia giải việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019 theo Kế hoạch liên ngành số 240/KHLN-SVHTTDL-SGDĐT-TĐTN ngày 01/02/2019 của Sở Văn hóa Thể […]

 • Không có hình ảnh

  Tham gia viết bài cho hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”

  Ngày 25/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 441/SNN-KHTC về việc viết bài cho Hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp” theo thư mời […]

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT

  Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT

  Thực hiện Công văn số 415/SNN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Căn cứ chức năng, lĩnh vực được giao đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, […]

 • Kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

  Kiểm tra công trình chăm sóc rừng trồng thay thế năm 4 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

  Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công trình lâm sinh năm 2018 nguồn vốn ngân sách và Kế hoạch số 90/KH-ĐKT ngày 17/01/2019 của Đoàn kiểm tra số 100 về Kế hoạch kiểm […]

 • Nguy cơ cháy rừng rất cao tại Đắk Lắk

  Nguy cơ cháy rừng rất cao tại Đắk Lắk

  Mùa khô năm 2019 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng chủ động xác định vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, triển khai sớm biện pháp bảo […]

 • Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Công văn số 973/UBND-NC triển khai thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Ngày 18/02/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 371/SNN-VP gửi các đơn vị thuộc Sở […]

 • Đắk Lắk phát động phong trào thi đua đặc biệt ‘Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020’

  Đắk Lắk phát động phong trào thi đua đặc biệt ‘Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020’

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 693/UBND-NN&MT ngày 23/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 365/SNN-TCCB ngày 15/02/2019 về việc triển khai phát động phong trào thi đua đặc biệt ‘Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương […]

 • Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KT ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, phổ biến các văn bản sau: Nghị […]

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk

  Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk

  Chiều ngày 12/02/2019, tại Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk. Đến dự buổi Lễ công bố có ông Vũ Đức […]

 • Họp giao ban tháng 2/2019

  Họp giao ban tháng 2/2019

  Sáng 15/2/2019, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, về tình hình trước trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm […]

 • Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, mùa khô năm 2019

  Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, mùa khô năm 2019

  Ngày 31/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 302/SNN-QBVR về việc tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019. Chi tiết văn bản có trong mục Văn bản/Chỉ đạo điều hành/SNN hoặc tại đây