Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 30-12-2022 / 2:51:41 Sáng
344 Lượt xem

Chiều ngày 29/12/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – UVBTV tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQL Quỹ; các đồng chí thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ; các đơn vị chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng; các Thầy/Cô đại diện cho các trường THCS trên địa bàn tỉnh có tham gia chương trình Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường. Về phía Quỹ tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên Đảng ủy Sở NN và PTNT, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh; đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh; và toàn thể cán bộ, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Sau phần phát biểu khai mạc của Giám đốc Quỹ tỉnh, Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ tỉnh. Qua Báo cáo cho thấy năm 2022 vừa qua trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong các tháng đầu năm cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Quỹ tỉnh, tuy nhiên tập thể Quỹ tỉnh vẫn bám sát và tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp  PTNT và Hội đồng quản lý Quỹ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chương trình kế hoạch công tác của UBND tỉnh, của ngành và chương trình công tác của Quỹ năm 2022. Năm 2022 công tác thu tiền DVMTR đạt 146,91% so với kế hoach, Quỹ tỉnh đã hoàn thành xây dựng Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-SNN ngày 21/4/2022, xây dựng Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt  tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 18/4/2022.

Ngay từ đầu năm, Quỹ tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó đã phân giao trách nhiệm cho Ban giám đốc, các phòng chuyên môn và chi nhánh các Quỹ liên huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện chi trả DVMTR; đồng thời, tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, người lao động trong các cuộc họp cơ quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Quỹ tỉnh đã tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức.

Trong năm 2022, Quỹ tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc thực hiện công tác chi trả DVMTR cũng như trong quản lý, điều hành tại đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn tại Quỹ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian tham luận, đóng góp ý kiến, đồng thời chỉ ra những tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đặc biệt năm nay có ý kiến tham luận của đại diện cho các trường THCS trên địa bàn tỉnh có tham gia chương trình “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường” góp phần vào công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay tại địa phương, thông qua chương trình, đã giúp cho Giáo viên cùng em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản, có cơ hội tìm hiểu, khám phá về rừng, nguồn tài nguyên quý của địa phương; từ đó các em và cộng đồng sẽ có ý thức tự giác bảo vệ rừng, không chặt, đốt, phá rừng và săn bắt động vật hoang dã…Đại diện ngành giáo dục cũng mong muốn trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành giáo dục để góp phần vào công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – UVBTV tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ tịch HĐQL Quỹ đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của Quỹ tỉnh; đánh giá cao việc thực thi chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh trong năm qua đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Tuy nhiên cùng với kết quả đạt được thì một số mặt vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả DVMTR như nguồn thu và đối tượng thu còn hạn chế, mức thu còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng giá trị rừng mang lại. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương phân tích, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, giao trách nhiệm Quỹ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản chưa phù hợp với thực tế để kịp thời tham mưu Sở có hướng xử lý.

Đồng chí định hướng các giải pháp để phấn đấu thực hiện trong năm 2023 đồng thời đề nghị cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc Quỹ tỉnh, đoàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ tỉnh; tăng cường, đổi mới công tác truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR; đẩy mạnh công tác thu tiền trồng rừng thay thế; công tác kiểm tra giám sát… và đặc biệt đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Quỹ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Quỹ tỉnh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Nguyễn Hoài Dương – UVBTV tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh, tập thể Quỹ tỉnh sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của tập thể quỹ tỉnh. Cũng tại Hội nghị này, nhiều cá nhân và tập thể đã vinh dự được nhận Danh hiệu, Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2022.

Phòng Truyền thông