Tiếp tục nhận hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 05-05-2023 / 1:37:49 Sáng
194 Lượt xem

Để đạt được mục tiêu của Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cần nhiều nguồn vốn, trong đó vốn xã hội hóa có vai trò quan trọng là đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng… cho các hoạt động trồng cây xanh phân tán khu vực nông thôn và các khu vực công cộng khác thông qua hỗ trợ cây giống, các tổ chức, đoàn thể và người dân tham gia lao động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Thư ngỏ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kêu gọi ủng hộ trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu độ che phủ rừng đạt từ 40– 42%, với mong muốn xã hội hóa trong công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Trong thư ngõ ngày 10/3/2022 gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hãy thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình cảm, trách nhiệm của mình với công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung và công tác trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để tạo nên phong trào, nét văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng: “Ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, hoặc có thể ủng hộ kinh phí, nguồn lực về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để triển khai thực hiện,… tiến tới, đến năm 2025 và những năm tiếp theo, cây xanh trở thành nét đẹp của kiến trúc cảnh quan đô thị và các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hưởng ứng Thư ngỏ nói trên, trong năm 2022 đã có nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân đã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (đơn vị trực tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ này). Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức phát động trồng cây nhân dịp các sự kiện như: Lễ phát động trồng cây nhân Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959-28/11/2022); Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Ngày môi trường thế giới 05/6…

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk hy vọng trong thời gian đến, với tình yêu thiên nhiên, tình cảm, trách nhiệm của mình với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí để trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ quản lý, sử dụng số tiền được tiếp nhận một cách có hiệu quả, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông