Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Số 47 – Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
– Điện thoại: 0262 3662 626 – 0262 3722 626 – 0262 3802 626 – 0262 3935 888
– Fax: 0262 3662 626.

Bộ máy điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

– Họ và tên: Nguyễn Minh Chí
– Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản lý – Giám đốc Quỹ
– Điện thoại bàn: 0262 3803 579
– Điện thoại di động: 0905 191 980
– Email: chinguyenbmt@gmail.com

– Họ và tên: Võ Minh Quân
– Chức vụ: Phó Giám đốc
– Điện thoại bàn: 0262 3803 868
– Điện thoại di động: 0914 067 965
– Email: quan_cclndaklak@yahoo.com.vn

– Họ và tên: Nguyễn Cứ
– Chức vụ: Phụ trách phòng Truyền thông
– Điện thoại bàn: 0262 388 2626
– Điện thoại di động: 0944 527 985
– Email: cudla71@gmail.com

– Họ và tên: Hà Quang Lâm
– Chức vụ: Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính
– Điện thoại bàn: 0262 366 2626
– Điện thoại di động: 01664 777 644
– Email: hqlam1964@gmail.com

– Họ và tên: Lưu Thanh Hoài
– Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp
– Điện thoại bàn: 0262 372 2626
– Điện thoại di động: 0906 413 143
– Email: lthoaiqhks@gmail.com

– Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn
– Chức vụ: Phụ trách phòng Tài Chính – Kế toán
– Điện thoại bàn: 0262  3935 888
– Điện thoại di động: 0905 788 767
– Email: doanqbvr2012@gmail.com

– Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
– Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm tra – Giám sát
– Điện thoại bàn: 0262 380 2626
– Điện thoại di động: 0905 182 153
– Email: binh.qbvrdaklak@gmail.com

– Họ và tên: Nay Tố Như
– Chức vụ: Kế toán trưởng
– Điện thoại bàn: 0262 3935 888
– Điện thoại di động: 0905 772 205
– Email: nhugdb@gmail.com