• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-TTg 02-05-2024 Tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.
04 17-05-2022 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
4279 11-10-2023 Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
11 11-05-2023 Khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định mới nhất của Bộ Y tế
113 09-03-2023 Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 ngày 09/3/2023 về tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 01-03-2023 Tuyên truyền và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
652/BTTTT-CATTT 28-02-2023 Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023
123-KH/TU ngày 26/12/2022 26-12-2022 Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 26/12/2021 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
15-05-2022 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
15-05-2022 Danh sách tài khoản (đăng nhập lần đầu)
381/CĐ-TTg 25-04-2022 Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022
505/QĐ-TTg 22-04-2022 V/v lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia
10-03-2022 Thư kêu gọi gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng cây xanh đô thị và cây rừng trên địa bàn tỉnh
01012022 22-12-2021 Thủ tướng: Không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Tết 2022