Thứ Hai, 22-05-2023 / 8:31:13 Sáng
257 Lượt xem
Số hiệu 11
Ngày ban hành 11-05-2023
Người ký
Trích yếu Khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định mới nhất của Bộ Y tế
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh