• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
294/QĐ-SNN 27-02-2024 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024
2411 01-01-1970 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
1491/TL-BTC 05-05-2023 Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”
44/TB-SNN 25-04-2023 Thông báo: phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
280/QĐ-SNN 07-03-2022 Quyết định số 280/QĐ-SNN ngày 07/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
347/SNN-VP 11-02-2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
325/QĐ-SNN 06-04-2021 Quyết định số 325/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
3754/KH-SNN 30-12-2020 Kế hoạch số 3754/KH-SNN ngày 30/12/2020 của Sở về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
1948/SNN-QBVR 01-07-2021 CV của Sở về việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh
749/SNN-QLXDCT 24-03-2020 Thực hiện tạm ứng, quy trình, hình thức và hồ sơ đề nghị tạm ứng tiền DVMTR hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
77/SNN-QBVR 09-01-2020 Về việc đăng ký diện tích trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
3069/SNN-QBVR 30-10-2019 Về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019
1990/SNN-QBVR 16-07-2019 Về việc khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng cho các bên nhận khoán
1523/SNN-VP 30-05-2019 Tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015"