• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1948/SNN-QBVR 01-07-2021 CV của Sở về việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh
5635/UBND-KT 24-06-2021 Về việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh
01-01-1970 Ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính
419/QĐ – UBND 22-02-2021 Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk
454/TB-QBVR 14-07-2020 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
749/SNN-QLXDCT 24-03-2020 Thực hiện tạm ứng, quy trình, hình thức và hồ sơ đề nghị tạm ứng tiền DVMTR hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
08/2020/QĐ-UBND 22-01-2020 Về việc quy định số lần tạm ứng, tỉ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
77/SNN-QBVR 09-01-2020 Về việc đăng ký diện tích trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
750/TB-QBVR 07-11-2019 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Trung tâm bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk
3069/SNN-QBVR 30-10-2019 Về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019
700/QBVR-Th 25-10-2019 Mẫu thuyết minh dự án của ban tổ chức sáng kiến vì cộng đồng đính kèm Công văn số 700/QBVR-Th ngày 25/10/2019
488/QBVR-KHTH 12-07-2019 Về việc xác định số tiền DVMTR dự kiến chi trả cho bên nhận khoán
1990/SNN-QBVR 16-07-2019 Về việc khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng cho các bên nhận khoán
437/QBVR-KHTH 07-06-2019 Về chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước vào sản xuất