• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
123-KH/TU ngày 26/12/2022 26-12-2022 Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 26/12/2021 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
240/KH-UBND 22-12-2022 Triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan ...
434/QBVR-KHTH 16-12-2022 Thông báo đăng ký trồng cây phân tán năm 2023
157/TB-QBVR 04-11-2022 Số tiền tiếp nhận hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/10/2022
1524/QĐ-UBND 11-07-2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk Văn Minh - Thân thiện - Mến Khách"
142/TB-QBVR 28-06-2022 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
15-05-2022 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
15-05-2022 Danh sách tài khoản (đăng nhập lần đầu)
381/CĐ-TTg 25-04-2022 Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022
505/QĐ-TTg 22-04-2022 V/v lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia
10-03-2022 Thư kêu gọi gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng cây xanh đô thị và cây rừng trên địa bàn tỉnh
280/QĐ-SNN 07-03-2022 Quyết định số 280/QĐ-SNN ngày 07/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
347/SNN-VP 11-02-2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
9095 30-12-2021 Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022