• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1524/QĐ-UBND 11-07-2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk Văn Minh - Thân thiện - Mến Khách"
142/TB-QBVR 28-06-2022 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
15-05-2022 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
15-05-2022 Danh sách tài khoản (đăng nhập lần đầu)
381/CĐ-TTg 25-04-2022 Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022
505/QĐ-TTg 22-04-2022 V/v lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia
10-03-2022 Thư kêu gọi gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng cây xanh đô thị và cây rừng trên địa bàn tỉnh
280/QĐ-SNN 07-03-2022 Quyết định số 280/QĐ-SNN ngày 07/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
347/SNN-VP 11-02-2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
9095 30-12-2021 Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022
01012022 22-12-2021 Thủ tướng: Không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Tết 2022
325/QĐ-SNN 06-04-2021 Quyết định số 325/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
3754/KH-SNN 30-12-2020 Kế hoạch số 3754/KH-SNN ngày 30/12/2020 của Sở về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
1033-CV/VPTU 15-10-2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương IV khóa XIII