Giới thiệu chung

  1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập; trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và quy định của pháp luật.
  2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
  3. Tên giao dịch quốc tế: Dak Lak Forest Protection and Development Fund, viết tắt là DLFPDP.
  4. Trụ sở làm việc của Quỹ đặt tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 47, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  5. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý của Quỹ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.