Thông tin liên hệ

Đại chỉ cơ quan:

Số 47 – Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (trong khuôn viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Số điện thoại lãnh đạo:

– Họ và tên: Hà Quang Lâm
– Chức vụ:
– Điện thoại bàn/fax: 0262 366 2626
– Điện thoại di động: 0364 777 644
– Email: hqlam1964@gmail.com