Thông tin liên hệ

Đại chỉ cơ quan:

– Địa chỉ: Số 47 – Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
– Điện thoại/fax: 026 23 66 26 26

Số điện thoại lãnh đạo/cán bộ quản lý:

– Họ và tên: Nguyễn Minh Chí
– Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản lý – Giám đốc Quỹ
– Điện thoại bàn: 0262 3803 579
– Điện thoại di động: 0905 191 980
– Email: chinguyenbmt@gmail.com

– Họ và tên: Hà Quang Lâm
– Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
– Điện thoại bàn/fax: 0262 366 2626
– Điện thoại di động: 0364 777 644
– Email: hqlam1964@gmail.com