• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/KH-QBVR 27-03-2023 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023
434/QBVR-KHTH 16-12-2022 Thông báo đăng ký trồng cây phân tán năm 2023
157/TB-QBVR 04-11-2022 Số tiền tiếp nhận hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/10/2022
142/TB-QBVR 28-06-2022 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
5635/UBND-KT 24-06-2021 Về việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh
454/TB-QBVR 14-07-2020 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
750/TB-QBVR 07-11-2019 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Trung tâm bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk
700/QBVR-Th 25-10-2019 Mẫu thuyết minh dự án của ban tổ chức sáng kiến vì cộng đồng đính kèm Công văn số 700/QBVR-Th ngày 25/10/2019
488/QBVR-KHTH 12-07-2019 Về việc xác định số tiền DVMTR dự kiến chi trả cho bên nhận khoán
437/QBVR-KHTH 07-06-2019 Về chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước vào sản xuất
384/QBVR-KHTH 15-05-2019 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Thông báo số 58/TB-VNFF-BĐH ngày 27/4/2019 của Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam
314/QBVR-KHTH 23-04-2019 Về việc đăng ký trồng cây phân tán năm 2019 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
05/TM-TTTK 02-04-2019 Mời tham gia viết tin, bài cho Tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
640/TB-QBVR 15-10-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk (chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng nhà máy thủy điện Ea Đrăng 2 tại huyện Ea H'leo)