Thứ Tư, 17-07-2019 / 9:10:05 Sáng
1424 Lượt xem
Số hiệu 488/QBVR-KHTH
Ngày ban hành 12-07-2019
Người ký Nguyễn Minh Chí
Trích yếu Về việc xác định số tiền DVMTR dự kiến chi trả cho bên nhận khoán
Tải file đính kèm Tải file đính kèm
Văn bản khác
Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-01-1970
01-01-1970
01-01-1970
687/SNN-QBVR 06-03-2024 Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh