• Danh mục

Sô hiệu Ngày ban hành Trích yếu
384/QBVR-KHTH 15-05-2019 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Thông báo số 58/TB-VNFF-BĐH ngày 27/4/2019 của Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam
314/QBVR-KHTH 23-04-2019 Về việc đăng ký trồng cây phân tán năm 2019 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
1094/SNN-QBVR 22-04-2019 Về việc kiểm tra, giám sát thực hiện việc chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
05/TM-TTTK 02-04-2019 Mời tham gia viết tin, bài cho Tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
747/SNN-QBVR 20-03-2019 Về việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử
512/KH-SNN 28-02-2019 Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2019 của Sở NN&PTNT Đắk Lắk
326/QĐ-UBND 18-02-2019 Về việc phê duyệt các lưu vực nhà máy thủy điện nội tỉnhlàm cơ sở chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
302/SNN-QBVR 31-01-2019 Tăng cường công tác QLBV rừng cung ứng DVMTR dịp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019
2766/SNN-QBVR 16-10-2018 Về việc phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 đối với Ban Quản lý rừng PHĐN Krông Năng
640/TB-QBVR 15-10-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk (chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng nhà máy thủy điện Ea Đrăng 2 tại huyện Ea H'leo)
576/TB-QBVR 13-09-2018 Thông báo phân công nhiệm vụ bàn giao, xác nhận, kiểm tra, giám sát trồng cây phân tán năm 2018 địa bàn huyện M'Đrăk
566/TB-QBVR 07-09-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thếBan QLDA các công trình điện Miền Trung
565/TB-QBVR 07-09-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Ban QLDA ĐTXD huyện Krông Búk
471/TB-QBVR 03-08-2018 Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp