Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

Thứ Tư, 10-08-2022 / 7:34:31 Sáng
554 Lượt xem

Sáng ngày 10/8/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Trị – Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ chủ trì hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị tại các Quỹ cấp tỉnh là Thành viên HĐQL Quỹ, lãnh đạo Quỹ tỉnh cùng cán bộ phụ trách các phòng, ban chuyên môn; Hội nghị được tổ chức một buổi bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk có Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Hội nghị được lắng nghe dự thảo Báo cáo Sơ kết hoạt động 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022.

Qua Báo cáo cho thấy, 7 tháng năm 2022, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và các Quỹ địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai chi trả DVMTR; ban hành các văn bản đôn đốc các đơn vị sử dụng DVMTR nộp đúng, đủ tiền DVMTR.

Ngay từ đầu năm, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chi trả DVMTR tại các địa phương theo quy định. Tại các Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng địa phương, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tiền DVMTR, công tác truyền thông cũng rất được chú trọng. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời đã giúp các địa phương phát hiện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất với UBND cấp tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Đến hết tháng 7, cả nước đã thu tiền DVMTR đạt 73,86% kế hoạch năm 2022 và đạt 111,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thu đạt 81,1% và các Quỹ địa phương thu đạt 69,74 % kế hoạch năm 2022. Cùng với đó, đến hết 30/7/2022, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cũng đã điều phối cho các Quỹ địa phương đạt 42,73% so với kế hoạch điều phối năm 2022 bằng 95,93% so với cùng kỳ năm 2021; đối với các Quỹ địa phương, nguồn tiền DVMTR năm 2021được UBND cấp tỉnh phê duyệt giải ngân cho chủ rừng đạt 108% so với kế hoạch năm 2021.

 Nhìn chung trong 7 tháng đầu năm 2022, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng ở các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo việc thực hiện chi trả DVMTR đúng tiến độ và chất lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chính sách còn gặp một số tồn tại như một số nội dung về chi trả DVMTR trong Nghị định 156 chưa thực sự phù hợp như quy định về đối tượng chi trả, chưa khai thác hết tiềm năng nguồn thu DVMTR…..Tại một số địa phương tiến độ giải ngân tiền DVMTR còn chậm và kéo dài, một số tỉnh có nguồn thu từ DVMTR thấp và bộ máy tổ chức chưa hoàn thiện nên khó khăn trong việc triển khai các hoạt động; trình độ dân trí của hầu hết hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng thấp, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên khó khăn cho việc chi trả qua tài khoản ngân hàng…

Phát biểu tham luận với Hội nghị, Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk 7 tháng qua, kế hoạch trọng tâm của 5 tháng còn lại của năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2022, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2022; tham gia các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ…

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh cũng đã có một sô kiến nghị, ý kiến đề xuất để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp.  

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian tham luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mình; đề xuất ý kiến để tháo gỡ khó khăn từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao nỗ lực của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng các địa phương đã đảm bảo thực hiện chi trả DVMTR đúng tiến độ và chất lượng, tiền DVMTR đã được chi đúng đối tượng, đúng mục đích. Bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của 5 tháng còn lại năm 2022 là chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chi trả dịch vụ dịch vụ môi trường để bảo vệ rừng, hoàn thành lấy ý kiến của các ngành, các địa phương tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề xuất Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo tài chính và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến tận người dân; hướng dẫn thu các loại dịch vụ môi trường rừng mới cùng với đó là nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác để phát triển thêm các nguồn thu mới.

Phòng Truyền thông