100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh Covid-19

Thứ Tư, 04-03-2020 / 2:47:15 Sáng
979 Lượt xem

“100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh Covid-19” như một cẩm nang thường thức về dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng, giúp cho cộng đồng có thêm hiểu biết đầy đủ hơn về dịch bệnh này.

Để giúp cho cộng đồng có thêm hiểu biết đầy đủ hơn về dịch bệnh này, từ đó thực hiện đúng và tuân thủ tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cục Quân Y – Học viện Quân Y xây dựng và phát hành cẩm nang “100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh Covid-19”.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giới thiệu cẩm nang “100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh Covid-19”. Hy vọng, những thông tin trong cẩm nang này, đặc biệt là thông tin về các biện pháp phòng, chống sẽ được tham khảo và ứng dụng rộng rãi, hỗ trợ cho việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây.

 Ban Biên tập