5 nội dung thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 27-02-2024 / 12:47:46 Sáng
115 Lượt xem

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời củng cố niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người tỉnh Đắk Lắk, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1902 – 22/11/2024) trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 192/KH-UBND xem tại đây