“5K+VACCINE” – Lá chắn thép trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 26-10-2021 / 12:29:20 Chiều
708 Lượt xem

   Thực hiện tốt thông điệp 5K và tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với bản thân và là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Truyền thông Y tế Đắk Lắk