Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh

Thứ Tư, 01-09-2021 / 3:25:01 Sáng
477 Lượt xem

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8346/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, thời gian bắt đầu từ 18h00 ngày 01/9/2021 cho đến khi có thông báo mới; Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg và chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Giao Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ và UBND các huyện Cư Kuin, Krông Pắc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời “siết chặc hơn” một số nội dung, thời gian bắt đầu từ 18h00 ngày 01/9/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng, trường hợp cần thiết tổ chức các Hội nghị trên 20 người thì phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và phải đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tạm dừng hoạt động: Các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao (kể cả trong nhà và ngoài trời)…

Các địa phương khác thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7777/UBND-KGVX ngày 17/8/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã và Công văn số 8118/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk.

Phòng Truyền thông