Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ Ba, 23-01-2024 / 7:41:56 Sáng
208 Lượt xem

Ngày 10/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC về việc bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực đầu tư công.

Chi tiết Thông tư số 02/2024/TT-BTC xem tại đây