Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ Ba, 09-04-2019 / 3:45:41 Sáng
1458 Lượt xem

Sáng 09/4/2019, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Mai Trọng Dũng-Phó Giám đốc Sở, trưởng Ban Biên tập chủ trì và chỉ đạo cuộc họp.

Trang thông tin điện tử của Sở (tại địa chỉ: http://nnptnt.daklak.gov.vn/) là kênh thông tin chính thống của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng thời là kênh thông tin tuyên truyền, truyền đạt thông tin chỉ đạo điều hành của Sở đến với các đơn vị trực thuộc. Năm 2018, Trang thông tin điện tử của Sở đã được nâng cấp về giao diện và nội dung, cơ bản đã thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin, tuyên truyền của Sở, góp phần công khai hóa thủ tục và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở. Nội dung các tin, bài phản ánh trung thực, được đăng tải kịp thời đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cập nhật thông tin của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc và Ban Biên tập, Trang thông tin điện tử Sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Sở trên mạng internet, tập hợp và truyền tải, trao đổi thông tin về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; nội dung, chất lượng tin bài ngày được nâng cao. Cụ thể, trong năm 2018 đã biên tập, xuất bản được gần 1.140 tin, bài, văn bản. Số lượng độc giả truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở ngày càng nhiều.

Phát huy những mặt tích cực đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2018; Năm 2019 Ban Biên tập đã được kiện toàn đảm bảo tham mưu cho Sở định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung chất lượng thông tin; tiếp tục đăng tải chính xác, kịp thời nhiều tin bài liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; thông tin, phổ biến các hoạt động liên quan đến ngành, các văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật liên quan … đến độc giả.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Biên tập đã thảo luận, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2019. Trong đó các ý kiến đều tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Biên tập, đảm bảo chất lượng nội dung thông tin thì cần thiết phải tạo điều kiện như tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kỹ năng viết tin bài cho các thành viên Ban Biên tập, nâng cấp trang thông tin điện tử hiện hành…

Đánh giá công tác năm 2018, đồng chí Hoàng Viết Việt – Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng ban biên tập cho rằng mặc dù làm việc kiêm nhiệm và còn có khó khăn về kinh phí, tiền thù lao, nhuận bút cho tác giả các tin bài không có nhưng Ban biên tập đã tích cực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, cơ bản trang thông tin đã hoạt động ổn định, đăng tải được nhiều tin bài liên quan đến hoạt động của ngành.

Đồng chí Hoàng Viết Việt đề nghị, các thành viên Ban biên tập chủ động hơn nữa trong công tác làm tin, bài đáp ứng đăng tải chính xác, kịp thời để Trang tin ngày một phong phú, hoàn thiện.

Để nâng cao hiệu quả triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về đường lối chính sách, các qui định của tỉnh về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Đồng thời phổ biến, thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách phát triển ngành lâm nghiệp. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cử cán bộ tham gia Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Tin: Phòng Truyền thông