Bổ sung tính năng thời gian chưa đóng BHXH trên VssID

Thứ Sáu, 17-03-2023 / 1:01:56 Sáng
290 Lượt xem

 Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

BHXH Việt Nam vừa thực hiện việc điều chỉnh, nâng cấp VssID lên phiên bản 1.6.5 nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi an sinh trong việc tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đồng thời bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia tại chức năng Quản lý cá nhân/Quá trình tham gia. 

Cụ thể, tại phiên bản này, ứng dụng VssID hiển thị: Tổng thời gian chưa đóng BHXH, BHTN; chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH đang quản lý.

Đồng thời, VssID cũng thực hiện gửi thông báo trên ứng dụng cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp chậm, trốn, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm từ 30 ngày trở lên. Thời gian gửi thông báo vào ngày 10 hằng tháng.

Sau hơn 2 năm triển khai, ứng dụng này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thông tin về các chính sách nêu trên; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan BHXH… Đồng thời, thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia;… từ đó giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Phòng Truyền thông