Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Những mốc son lịch sử

Thứ Năm, 18-08-2022 / 12:49:31 Sáng
380 Lượt xem

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nguồn: Báo Đắk Lắk