Cẩm nang chuyển đổi số

Thứ Hai, 14-02-2022 / 2:39:39 Sáng
487 Lượt xem

Trang Thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trân trọng giới thiệu Cẩm nang Chuyển đổi số được trích đăng từ nguồn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mọi người có thể tải toàn bộ cẩm nang chuyển đổi số về tại đây (hoặc bấm vào hình minh họa ở dưới); hoặc tham khảo từng nội dung tóm tắt trong bài giới thiệu này.

1.  CẨM NANG CƠ BẢN

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Tóm tắt·

Tin học hóa là gì?·  

Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện là gì?·   

Sự khác nhau căn bản giữa chuyển đổi số và tin học hóa là gì?· 

Sự khác nhau căn bản giữa chuyển đổi số với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là gì?·        

Công nghệ số là gì?·     

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?·      

Sự khác biệt căn bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?·        

Trí tuệ nhân tạo là gì?·       

Internet vạn vật là gì?·        

Dữ liệu lớn là gì?·        

Điện toán đám mây là gì?·        

Chuỗi khối là gì?·       

Khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là gì?·        

Chuyển đổi số có gì không tốt?·       

 Tại sao nói chuyển đổi số là thay đổi kích thước bàn ăn?

2. CẨM NANG CHO NGƯỜI DÂN

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.

Tóm tắt·        

Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm?·        

Công dân số là ai?·        

Văn hóa số là gì?·        

Danh tính số là gì?·        

Hạ tầng số là gì?

3. CẨM NANG CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

Tóm tắt·        

Chính phủ điện tử là gì?·       

Chính phủ số là gì?·       

 Điểm khác nhau giữa chính phủ điện tử và chính phủ số là gì?·       

Chính quyền số là gì?·        

Mối quan hệ giữa đô thị thông minh và chính quyền số?·       

Tại sao phải phát triển chính phủ số?·       

Tại sao cần phân biệt khái niệm chính phủ điện tử và chính phủ số?·       

Quốc gia nào thành công trong phát triển chính phủ số?·       

Thách thức lớn nhất trong phát triển chính phủ số là gì?·       

Rủi ro gặp phải khi phát triển chính phủ số là gì?·        

Chính phủ số phục vụ những ai?

Những thay đổi, bổ sung sẽ được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cập nhật để cung cấp đến mọi người

Phòng Truyền thông

Nguồn: Bộ TTTT