Sách điện tử: Cẩm nang phòng chống Covid-19

Thứ Sáu, 06-08-2021 / 4:24:04 Sáng
560 Lượt xem

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa ra mắt sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”

Cuốn sách nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; cung cấp nhiều thông tin bổ ích để mỗi người nắm được, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sách được thiết kế có âm thanh để bạn đọc có thể bấm, nghe đọc từng trang, hoặc toàn bộ cuốn sách khi đang nghỉ ngơi, lái xe hay làm việc nhà.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giới thiệu xin giới thiệu sách điện tử Cẩm nang phòng, chống Covid-19, chỉ cần click vào hinh là sách tự mở

Phòng Truyền thông