TIN VIDEO: CẦN TĂNG CƯỜNG GIAO KHOAN BẢO VỆ RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG

Thứ Tư, 14-08-2019 / 2:13:30 Sáng
1338 Lượt xem

Hiện nay tình trạng phá rừng đang là vấn đề rất nóng của cả nước, nhất là sau khi thủ tướng chính phủ có Lệnh đóng cửa rừng tự nhiên. Giải pháp giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng đang đạt được những hiệu quả tích cực góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, góp phần giảm thiểu được tình trạng phá rừng. Tin của kênh truyền hình Quốc hội.

http://www.quochoitv.vn/Videos/thoi-su/2019/8/can-tang-cuong-giao-khoan-bao-ve-rung-cho-cong-dong-/255516