Cảnh giác với việc giả danh phóng viên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán để hoạt động trái pháp luật

Thứ Hai, 08-01-2024 / 2:34:06 Sáng
170 Lượt xem

Ngày 29/12/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành Công văn hỏa tốc số 1596/KTNN-VP về việc chấn chỉnh tình trạng giả danh, lợi dụng danh nghĩa phóng viên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán để hoạt động trái pháp luật. Để góp phần chấn chỉnh, hạn chế triệt để tình trạng trên, đồng bộ sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; ngày 04/01/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 110/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện

Theo đó, những ngày gần đây, Kiểm toán nhà nước (KTNN) nhận được thông tin của một số đơn vị phản ánh có phóng viên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán gọi điện đặt vấn đề đề nghị đơn vị hỗ trợ kinh phí để tổ chức KTNN kỷ niệm 30 năm thành lập ngành.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát tên, số điện thoại được phóng viên sử dụng để trao đổi (do các đơn vị cung cấp) cho thấy, không phải phóng viên của Báo Kiểm toán và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán. Hành vi nói trên là hoạt động thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái quy định pháp luật và chỉ đạo của KTNN; gây bức xúc cho đơn vị, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của KTNN.

Tại Công văn số 110/UBND-KT, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa phóng viên, cán bộ của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để hoạt động trái pháp luật thì lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời cung cấp thông tin, bằng chứng cho KTNN để kiểm tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Quỹ Bảo vệ và PTR