Chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn

Thứ Sáu, 24-12-2021 / 8:20:12 Sáng
537 Lượt xem

Triển khai Công văn số 448/QBVR-TCKT ngày 15/12/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn buôn năm 2021. Quỹ Bảo vệ  và Phát triển rừng đã thành lập các Tổ chi trả tiền DVMTR trực tiếp cho các chủ rừng là  hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn buôn năm 2021.

Trên cơ sở các đề nghị tạm ứng tiền DVMTR năm 2021 của các Chi nhánh Quỹ liên huyện về việc đề nghị tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn. Căn cứ vào các văn bản: Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2021; Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung điểm b Khoản 6 Điều 1 tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh; Trong các ngày từ 21- 24/12/2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi tạm ứng chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, thôn buôn trên địa bàn các xã có chi trả DVMTR.

Theo các Quyết định số 674/QĐ-UBND và Quyết định số 2344/QĐ-UBND thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, thôn buôn có diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR năm 2021 là 4.782,42 ha trên địa bàn các huyện Krông Bông, Krông Ana, Lắk, M’Đrắk, Ea H’Leo. Số tiền chi tạm ứng trong đợt này là 694.400.000 đồng.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình chi trả, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chỉ đạo các cán bộ phòng chuyên môn và cán bộ chi nhánh Quỹ liên huyện phối hợp với UBND các xã cử cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền. 

Trong quá trình chi trả, các tổ đã phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương và người dân đến nhận tiền thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đảm bảo an toàn, không để tập trung đông người cũng như phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sử dụng kính chống giọt bắn, rửa tay xát khuẩn trước khi vào khu vực nhận tiền.

Do dịch bện Covid còn diễn biến phức tạp, các địa phương không tổ chức họp dân để tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; vì vậy trong quá trình chi trả, tổ chi trả đã lồng ghép, không quên nhắc nhở người dân luôn nâng cao nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đó góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Người dân đến nhận tiền cũng vui mừng cho biết trong thời gian tới các chủ rừng, cộng đồng thôn, buôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn các địa phương.

Trong thời gian tạm ứng chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, thôn buôn năm 2021. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng nhận được sự quan tâm của Đài truyền hình Quốc Hội cử cán bộ tham gia phối hợp với các tổ chi trả tiền để quay phim lấy hình ảnh và đưa tin viết bài.

Tin: Vũ Thanh Sơn Tùng