Chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2021 cho hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại xã Yang Mao

Thứ Hai, 25-10-2021 / 2:34:44 Sáng
532 Lượt xem

Để đảm bảo việc chi trả tiền công khai, minh bạch, góp phần hiệu quả vào việc thực thi chính sách chi trả DVMTR. Ngày 15/10/2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) cử cán bộ thực hiện công tác giám sát việc chi tạm ứng tiền công nhận khoán quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR đợt 1 năm 2021, chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng năm 2020 cho các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng có chi trả dịch vụ môi trường rừng  trên địa bàn xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

Trong đợt chi tạm ứng, Quỹ tỉnh chi tạm ứng tiền nhận khoán đợt 1 năm 2021 cho 240 hộ/24 nhóm hộ nhận khoán của xã; chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng năm 2020 cho 30 hộ/03 nhóm nhận khoán.

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền, Cán bộ Quỹ tỉnh còn phối hợp với cán bộ UBND xã tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, chính sách phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý bảo vệ rừng; trò chuyện, phỏng vấn một số hộ nhận khoán các nội dung liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, công tác chi trả tiền, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19… Qua kiểm tra, giám sát UBND xã Yang Mao đã thực hiện việc chi trả tiền cho hộ nhận khoán đúng, đủ theo quy định, đồng thời định hướng để người dân sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, UBND xã Yang Mao cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, công tác bảo vệ rừng đến các hộ dân, nhất là tại các địa bàn có người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát cán bộ Quỹ tỉnh phối hợp UBND xã Yang Mao nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Tin, ảnh: Lê Tấn Cường, CN Krông Bông – Krông Pắc.