Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ Hai, 11-12-2023 / 1:10:32 Sáng
255 Lượt xem

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nội dung chi tiết Chỉ thị số 23/CT-UBND xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm (tập trung từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024) trong đó thực hiện hiệu quả một số công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo lĩnh vực phụ trách, khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong các mặt công tác có thể làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị phòng ngừa trộm cắp, cháy nổ gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao tinh thần cảnh giác với những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nổi lên dịp Tết, thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, tổ chức đón Tết tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

Công an tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề tiềm ẩn, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh và các lĩnh vực, chuyên đề, trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng ngừa của người dân, nhất là cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm hoạt động trên không gian mạng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thông tin. Phối hợp với công an tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật trên không gian mạng.

Quỹ BV&PTR