Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thứ Năm, 20-01-2022 / 1:58:34 Sáng
500 Lượt xem

Ngày 12/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số văn bản về tổ chức hoạt động lễ hội, tết Nguyên đán nhưng phải đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cấp trên, không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào hoạt động lễ hội, vui chơi; không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các huyện, thị xã, thành phố; treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại các công sở, nơi công cộng, các hộ gia đình trong ngày Tết.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai việc rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…tham mưu cho hoạt động thăm, tặng quả cho đối tượng trên, đảm bảo Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn; tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội, vui Xuân vói hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách chấp hành nghiêm các quy định về phóng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…theo chức năng triển khai các hoạt động, đảm bảo những điều kiện phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón mừng năm mới 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025 của tỉnh.

Phòng Truyền thông