Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới

Thứ Hai, 09-10-2023 / 8:55:36 Sáng
247 Lượt xem

Ngày 05/10/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu bia, không lái xe”. Phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một “tuyên truyền viên” trong tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về giao thông. Phối hợp cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh ưu tiên tuyên truyền vào các “khung giờ vàng”, giờ sinh hoạt chung để các tầng lớp Nhân dân dễ tiếp cận, theo dõi thông tin. Phối hợp với ngành Giáo dục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho nhà trường, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông (ATGT) trong trường học. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật, không sử dụng lái xe nghiện ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh cán bộ, chiến sỹ trong việc chấp hành pháp luật, quy trình công tác nhằm phòng ngừa sai phạm.

Sở Giao thông vận tải tập trung rà soát quy hoạch hạ tầng giao thông để tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tích hợp kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ vận tải công cộng và các phương thức vận tải bền vững khác trong quy hoạch tổng thể gắn với bảo đảm TTATGT. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng tại các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông…

Quỹ BV&PTR

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh