Chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thứ Tư, 17-01-2024 / 1:39:40 Sáng
230 Lượt xem

Ngày 12/01/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và công tác phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tập trung tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh bạn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, các cơ sở chế biến, mộc dân dụng, các lò than, các tụ điểm mua bán lâm sản, động vật hoang dã, các tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các Công trình/Dự án cấp thiết, trọng điểm, các Công trình/Dự án phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; kiên quyết đình chỉ đối với các dự án có sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương…

Quỹ Bảo vệ và PTR

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh