Chi trả tiền DVMTR năm 2023 cho các nhóm hộ trên địa bàn xã Cư Prao, huyện M’Đrắk.

Thứ Tư, 20-12-2023 / 3:15:09 Sáng
308 Lượt xem

Ngày 19/12/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiến hành chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2023 cho các chủ rừng là các nhóm hộ trên địa bàn xã Cư Prao, huyện M’Đrắk. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và các đơn vị liên quan.

Năm 2023, trên địa bàn xã Cư Prao, huyện M’Đrắk có 4 nhóm hộ cộng đồng được giao quản lý, bảo vệ rừng có diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR là 615,56 ha. Tổng số tiền chi trả đợt này cho 4 nhóm hộ cộng đồng là 207 triệu đồng, bình quân mỗi nhóm hộ nhận được 51 triệu đồng/nhóm.  Số tiền tạm ứng này đóng vai trò quan trọng, được các nhóm hộ đánh giá là kịp thời và có ý nghĩa trong tình hình cuối năm hiện nay.

Việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR đã góp phần nâng cao ý thực trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng, các nhóm hộ cộng đồng thôn, buôn, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới các chủ rừng, cộng đồng nhóm hộ thôn, buôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn các địa phương.

Tin, ảnh: Võ Minh Thuận, CN QLH M’Đrắk – Ea Kar.