Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền dvmtr đối với các đơn vị sử dụng dvmtr.

Thứ Sáu, 30-03-2018 / 8:58:41 Sáng
1324 Lượt xem

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT về  hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và sẽ thay thế cho 03 Thông tư cũ.

Với 06 Chương và 20 điều, Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT quy định những nội dung rất chi tiết hướng dẫn xác định tiền DVMTR; hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR, kế hoạch thu, chi; xác định diện tích để chi trả tiền DVMTR;

Đặc biệt là việc miễn, giảm tiền DVMTR theo quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP, được cụ thể hóa tại Chương V – Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT.

 

(ảnh minh họa sưu tầm: Đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng)

Theo đó, Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT làm rõ về đối tượng được miễn giảm tiền DVMTR là các đơn vị sử dụng DVMTR thuộc 03 trường hợp sau đây sẽ được miễn giảm tiền DVMTR: (Quy định tại Điều 16 Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT).

  1. Thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất xảy ra, làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản dẫn tới mất khả năng hoặc phải ngừng hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh và không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.
  2. Mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó.
  3. Có quyết định giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài sản để chi trả nợ cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Ngoài ra, Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT cũng rút gọn, đơn giản hóa thủ tục miễn giảm tiền DVMTR. Tổ chức, cá nhân được miễn giảm 100% số tiền chi trả DVMTR trong trường hợp mức độ rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản từ 70 – 100%; được giảm tối đa 50% số tiền chi trả DVMTR trong trường hợp mức độ rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 70%.

Hồ sơ miễn, giảm gồm: Văn bản đề nghị miễn giảm, bản sao chụp quyết định của tòa án trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, giấy chứng tử/chứng nhận mất tích trong trường hợp chết hoặc mất tích đối với bên sử dụng DVMTR là cá nhân và bản kê tổn thất thiệt hại về vốn, tài sản đối với bên sử dụng DVMTR là tổ chức.

Trình tự, thủ tục để xin miễn, giảm cũng được quy định rõ tại Điều 18 – Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đăng tải trên Wed cổng thông tin của Quỹ tỉnh: http://daklakff.vn)

Tin: Nguyễn Bỉnh Phước – Quỹ BVPTR tỉnh.