Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021

Thứ Ba, 31-08-2021 / 8:07:16 Sáng
470 Lượt xem

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó có quy định cụ thể về nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai. Nghị định có hiệu lực 15/9/2021.

Chi tiết Nghị định 78 tại đây

Theo đó, mức đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại điều 12 của Nghị định, cụ thể:

Phòng Truyền thông