Chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thứ Tư, 08-11-2023 / 1:05:49 Sáng
399 Lượt xem

Sáng 07/11/2023 tại Trung tâm văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Phát biểu phát động cuộc thi, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, năm 2023 công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét. Nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp CCHC được triển khai nâng cao sự hài lòng của người dân như: Bổ sung tính năng Điểm tin Dịch vụ công hàng tuần trên ứng dụng Đắk Lắk G thực hiện thống kê số lượng hồ sơ trễ hạn xử lý, hồ sơ nộp online quá 8h chưa tiếp nhận và gửi cảnh báo đến lãnh đạo các cơ quan đơn vị; triển khai “Tuyến phố thanh toán không tiền mặt”; theo dõi, đôn đốc tình hình xử lý hồ sơ trên Hệ thống iGate của các cơ quan, đơn vị; đồng thời thành lập nhóm Zalo để các đơn vị trao đổi các thông tin liên quan đến công tác điều hành, xử lý hồ sơ trực tuyến; triển khai mô hình, giải pháp mô hình “Giải quyết Thủ tục hành chính không chờ”, “Giờ vàng hành chính” trong giải quyết TTHC; khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua việc giảm phí và lệ phí …

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk và đánh giá thực chất kết quả CCHC của tỉnh, được phát động triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, đây cũng được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá thực chất công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cuộc thi được tổ chức công khai, minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu sâu, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cốt lõi, các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác CCHC, tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả CCHC, cung ứng dịch vụ công, cải thiện các Chỉ số liên quan đến CCHC.

Đối tượng tham gia bắt buộc dự thi lần này là cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Cuộc thi khuyến khích công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia.

Nội dung cuộc thi đề cập về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, một số nội dung câu hỏi tập trung vào nội dung, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

Vòng 1 Cuộc thi được triển khai từ ngày 7/11/2023 đến hết ngày 21/11/2023 tại địa chỉ: https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn/ .

Vòng 2 sẽ được tổ chức trong thời gian 10 ngày sau khi vòng 1 kết thúc.

Quỹ Bảo vệ và PTR