Chủ đề CCHC năm 2021 “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”

Thứ Tư, 27-01-2021 / 7:21:37 Sáng
709 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về CCHC năm 2021. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tăng 5-7 bậc so với năm 2020. Tiếp tục duy trì chủ đề CCHC trong năm 2021 là “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”.

Người dân giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đề ra nhiệm vụ tạo đột phá trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của tỉnh; Duy trì, cập nhật, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mở rộng, triển khai hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành tác nghiệp điện tử trong cơ quan nhà nước nhằm quản lý, theo dõi và giao nhiệm vụ từ UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị. Cải tiến, nâng cấp tính năng, giao diện hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh (iGate). Thực hiện kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ để thuận tiện cho người dân thao tác, sử dụng.

Tập trung xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để ra mắt trong tháng 3/2021. Việc triển khai các dịch vụ cần ưu tiên lựa chọn các dịch vụ thiết thực cho người người dân và trong công tác quản lý điều hành của chính quyền.

Triển khai chữ ký số, chứng thư số tại UBND cấp xã; Tổ chức tuyên truyền các nội dung về hiện đại hóa trong cải cách hành chính.Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các Dịch vụ công của các đơn vị cung cấp mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

(Kim Bảo-daklak.gov.vn)