Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone

Thứ Năm, 20-08-2020 / 1:02:08 Sáng
878 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Công văn số 7375/UBND-KGVX về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tải, cài đặt ứng dụng Bluezone

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động, các đơn vị trực thuộc quản lý của đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra của người đến làm việc tại trụ sở và yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone (người có sử dụng điện thoại thông minh); đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử và các Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan đề nghị tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hay tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn yêu cầu giáo viên, sinh viên và học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt ngay ứng dụng Bluezone cho mình và cho người thân; nhắn tin đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và gia đình.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện hiển thị thông báo đề nghị cài đặt và thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, du lịch… trong tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ du lịch hoặc ra vào trụ sở; triển khai hình ảnh tuyên bằng các hình thức trực quan nơi công cộng, điểm đông người.

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông tin cập nhật số thuê bao cài đặt Bluezone bằng hình thức phù hợp; tăng cường tuyên truyền cài đặt Bluezone trên các kênh: báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở; Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng biểu mẫu báo cáo số liệu gửi các đơn vị để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần. Tỉnh đoàn Đắk Lắk chỉ đạo các tổ chức Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh vận động tất cả đoàn viên, thanh niên phải cài đặt cho mình và người thân ứng dụng Bluezone; phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cho tất cả người dân ở cơ sở trong việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội ở cơ sở triển khai quyết liệt việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để giúp ngành y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên các phương tiện quảng bá, website của đơn vị; yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng khi giao dịch với khách hàng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk