CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2018 TẠI HUYỆN EA KAR.

Thứ Sáu, 17-08-2018 / 7:27:01 Sáng
1662 Lượt xem

Cùng với chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/8/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với đơn vị cung cấp cây giống, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành bàn giao cây giống để phục vụ cho công tác trồng cây phân tán.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Ea Kar có 13 đơn vị, thị trấn, UBND xã đăng ký trồng với tổng số 4.225 cây Sao đen.

Bàn giao cây giống hỗ trợ trồng phân tán tại xã Cư Elang – Ảnh: Minh Tuấn

Song song với chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn huyện, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh còn phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, Đoàn thanh niên Thị trấn triển khai Chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2018 với “Chương trình trồng cây xanh năm 2018” tại Thị trấn Ea Knốp. Theo đó số lượng cây xanh được trồng là 220 cây sao đen dọc theo các tuyến đường giao thông, trụ sở các cơ quan và trường học…

Kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán tại Thị trấn Ea Knốp – Ảnh: Huy Thịnh

Phối hợp cùng với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, Đoàn thanh niên thị trấn triển khai Chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2018 tại Thị trấn Ea Knốp – Ảnh: Huy Thịnh

Để chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giao cho chi nhánh Quỹ liên huyện Ea Kar – M’đrăk kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán của các đơn vị đảm bảo cây Sao đen được trồng theo đúng kỹ thuật được phê duyệt theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến đến hết ngày 19/8/2018, công tác trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ea Kar sẽ hoàn thành.

Tin: Minh Tuấn- Chi nhánh Ea Kar – M’đrăk