Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông

Thứ Năm, 26-07-2018 / 2:31:29 Sáng
1439 Lượt xem

Trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

Trồng cây phân tán ngoài tác dụng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, cung cấp cây gỗ …Đặc biệt càng có ý nghĩa hơn trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Năm 2018, Quỹ bảo Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là chủ đầu tư, được sử dụng nguồn thu từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh để thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018. Quỹ bảo Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó năm 2018 sẽ hỗ trợ trồng cây phân tán để các đơn vị thực hiện trồng tại các cơ quan, trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn buôn, sân vận động, các trục đường giao thông nông thôn, vườn rẫy các hộ dân…trên đại bàn các xã thuộc các huyện Lắk, Krông Bông, Krông Buk, Ea H’leo, Krông Năng, M’Drăk và Ea Kar.

Tại huyện Krông Bông, theo đăng ký của các đơn vị trên địa bàn huyện. Tổng số cây được phân bổ của Chương trình trồng cây phân tán đưa về cho huyện là 1.370 cây Sao đen. Cụ thể tại xã Yang Réh 370 cây, xã Hòa Sơn 500 cây, xã Hòa Tân 150 cây, huyện đoàn Krông Bông 350 cây. Quỹ bảo Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giao cho Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán.

Ngay sau khi nhận được cây giống, lợi dụng thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho việc trồng cây; các đoàn thể và nhân dân các địa phương được hỗ trợ cây giống đã tích cực tiến hành thực hiện trồng dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk cũng đã phối hợp với cán bộ Hạt kiểm lâm huyện, cán bộ Nông nghiệp, Địa chính các xã kiểm tra, giám sát việc trồng cây đúng theo phương án đã được phê duyệt. Với sự thuận lợi của thời tiết, đến ngày 23/7/2018 chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Krông Bông đã được hoàn thành với 1.370 cây Sao đen được trồng.

Trồng cây phân tán đã đóng góp một phần đáng kể vào bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời có tác dụng phòng hộ, điều hòa khí hậu cho các vùng dân cư. Thông qua đó không chỉ đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

Tin: Huỳnh Lài – phòng Truyền thông