Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Lắk.

Thứ Hai, 20-08-2018 / 8:01:52 Sáng
1583 Lượt xem

Tiến tới chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018); Thực hiện Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán năm 2018 của UBND xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lắk, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thực hiện hỗ trợ 3.658 cây cho UBND 08 xã, 200 cây cho Đoàn thanh niên huyện Lắk và 1.000 cây cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giao cho Chi nhánh Quỹ liên huyện Lắk – Krông Ana phối hợp với Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Bông – Krông Pắk hỗ trợ kỹ thuật đồng thời kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán trên địa bàn huyện, đến nay công tác trồng cây phân tán đã cơ bản hoàn thành.

Việc thực hiện Chương trình trồng cây phân tán nhằm nâng cao ý thức cho người dân về ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, đồng thời phủ xanh đất trống, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.

Đoàn Thanh niên UBND xã Buôn Tría triển khai trồng cây.  Ảnh: Lê Cường. 

Bên cạnh đó, Chi đoàn thanh niên Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh cũng đã phối hợp với Chi đoàn UBND xã Buôn Tría thực hiện trồng cây với nội dung “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường” và thực hiện “Con đường Thanh niên”.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai trương trình trồng cây phân tán từ nguồn tiền DVMTR trên địa bàn huyện Lắk, đặc biệt tại UBND xã Buôn Tría là địa điểm thí điểm trồng cây phân tán trong vườn và trên nương rẫy của hộ dân với 1.480 cây. Do đây là lần đầu triển khai thực hiện trồng tại nương rẫy của hộ dân nên Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh phối hợp với UBND xã và Phòng NN & PTNT huyện tiếp tục theo dõi, kiểm tra để đánh giá được hiệu quả của chương trình thí điểm này để chương trình trồng cây phân tán mang lại hiệu cao.

Công tác quản lý bảo vệ cây trồng tại UBND xã Bông Krang.  Ảnh: Lê Cường

Tin: Lê Cường, CN Lắk – Krông Ana.