Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện M’Đrăk

Thứ Hai, 01-10-2018 / 9:18:09 Sáng
1114 Lượt xem

Nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 19/9/2018 đến 29/9/2018, Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea Kar – M’Đrăk triển khai công tác giao nhận cây giống và thực hiện kiểm tra, giám sát việc trồng cây của các đơn vị trên địa bàn huyện M’Đrăk. Do đặc thù khí hậu vùng đông Đắk Lắk, đến trung tuần tháng 9 thời tiết trên địa bàn huyện mới bắt đầu có mưa nên việc triển khai công tác trồng cây phân tán chậm và không được thuận lợi hơn so với các địa bàn khác trong tỉnh.

Theo đó tại địa bàn huyện M’Đrăk năm nay có 6 tổ chức, đơn vị đăng ký trồng cây phân tán, với tổng số 960 cây Sao đen.

Để việc trồng cây phân tán đạt hiệu quả cao nhất, Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea Kar – M’Đrăk tỉnh đã yêu cầu các đơn vị được nhận cây giống phân công rõ trách nhiệm, quản lý bảo vệ cây trồng để cây trồng đến đâu đảm bảo sống đến đó, không thực hiện theo phong trào.

Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea Kar – M’Đrăk sẽ phối hợp với Phòng NN & PTNT thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác trồng, chăm sóc cây phân tán của các đơn vị đảm bảo được hiệu quả đúng theo quy định.

Tin: Sỹ Điền – Chi nhánh M’Đrắk, Ea Kar.