Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thứ Tư, 05-06-2024 / 8:35:15 Sáng
69 Lượt xem

Ngày 04/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4890/UBND- KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Công văn số 4890/UBND- KSTTHC xem tại đây

Theo đó, để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo nội dung Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024, bao gồm một số nội dung:

-Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

-Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

-Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viễn thông Đắk Lắk (đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) và các đơn vị liên quan:

-Đảm bảo các điều kiện cần thiết đề xuất Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an triển khai kết nối Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) và cho phép công dân gửi yêu cầu xác thực thông tin CCCD/CMND 9 số đối với tài khoản đã đăng ký trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn chỉ đạo tại các văn bản của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và UBND tỉnh.

-Thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024 theo đúng yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn số 3701/VPCP-KSTT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh) theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quỹ Bảo vệ và PTR