Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 03-01-2023 / 7:17:48 Sáng
631 Lượt xem

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định 2969, có 1.590 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ https://dichvucong.daklak.gov.vn/. Sở Nông nghiệp và PTNT có 84 mục, riêng lĩnh vực có liên quan đến dịch vụ môi trường rừng là 2 mục.

Quyết định số 2969/QĐ-UBND xem tại đây

Chi tiết tại Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT xem tại đây

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, … có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo các mức độ trực tuyến đã được công bố, thường xuyên rà soát, đề xuất để điều chỉnh và cập nhật kịp thời khi có thay đổi về thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu.

Phòng Truyền thông