Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 13-01-2023 / 2:00:51 Sáng
287 Lượt xem

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 60/QĐ-UBND xem tại đây

Chi tiết tại Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT xem tại đây

Theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT có 85 mục, có 02 mục liên quan đến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng rừng là Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng rừngMiễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, … có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) này tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong quá trình gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC

Phòng Truyền thông