Công bố QR bộ thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

Thứ Năm, 15-09-2022 / 2:23:31 Sáng
475 Lượt xem

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Để thuận tiện cho tổ chức, người dân thực hiện các thủ tục hành chính, Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh Đăk Lắk đăng tải 10 mã QR Code hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ đối với 10 bộ thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và PTNT để người dân biết để tra cứu bằng cách quét mã QR code.

  1. 1. Mã QR Bảo tồn voi

2. Mã QR Chăn nuôi và Thú Y

3. Mã QR Khoa học Công nghệ và Môi trường

4. Mã QR Lâm nghiệp

5. Mã QR Nông nghiệp và PTNT

6. Mã QR Phát triển nông thôn

7. Mã QR Phòng chống thiên tai

8. Mã QR Thủy lợi

9. Mã QR Thủy sản

10. Mã QR Trồng trọt và BVTV

Phòng Truyền thông